دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقيت هيجاني - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقيت هيجاني با کیفیت عالی در قالب ورد و قابل ویرایش و آماده پرینت که در 3 صفحه برای شما دوستان عزیز تهیه شده.موفق باشید.

دانلود رایگان
دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقيت هيجانيدانلود پرسشنامه استاندارد خلاقيت هيجاني

توضیحات :
دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقيت هيجاني با کیفیت عالی در قالب word و قابل ویرایش و آماده پرینت که در 3 صفحه برای شما دوستان عزیز تهیه شده.موفق باشید.
اين پرسشنامه یک مقایس مداد - کاغذی است که بر گزارش خود افراد مبتنی است. این ابزار به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد توماس در سال 1989 طراحی و اجرا شد و طی سالهای 1991 تا 1999 توسط آوریل و همکارانش مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در چهارمين بازنگري، تغييرات و تحليل عوامل بر روي اين پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهايي در سال 1999 توسط آن ها به اجرا در آمد (آوريل، 1999). اين ابزار چهار بعد خلاقيت¬ هيجاني يعني آمادگي ، نوآوري ، كارآيي و اصالت را اندازه گيري مي كند. اين ابزار داراي سي عبارت اصلي شامل 7 عبارت براي آمادگي، 14 عبارت براي نوآوري، 5 عبارت براي كارآيي و 4 عبارت براي اصالت مي باشد. چهار ملاك مزبور در چارچوب سه خرده مقياس آمادگي، نوآوري، اثربخشی در آزمون خلاقيت هيجاني سنجيده مي شود. اين مقياس صرفاً براي اهداف غربالگري در زمينه خلاقيت هيجاني طراحي گرديده است. استفاده از اين ابزار در ايران براي اولين بار توسط قديري نژاديان(1381) صورت گرفته که با توجه به تفاوت های فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار انجام داده است که به شرح زیر می باشد :
عامل نوآوری دارای 8 عبارت، عامل آمادگی دارای 6 عبارت، عامل اصالت دارای 9 عبارت و عامل کارایی دارای 7 عبارت می باشد.
در سیاهه خلاقیت هیجانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته برای روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی چرخش متمايل نشان دادند که سه بعد این سازه به وضوح قابل تشخیص است. اولین بعد آمادگی هیجانی را نشان می دهد. دومین بعد، توانایی واکنش نشان دادن را به روش جدید نشان می دهد و سومین بعد ترکیبی از کارایی و اصالت را نشان می دهد.
قدیری نژادیان (1381) نیز با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران، روایی این سازه را اندازه گیری کرد. او با انجام تحلیل عاملی بر روی مواد آن با استفاده از روش متمایل، تغییراتی را در ابزار مذکور انجام داد. او روایی سازه خلاقیت هیجانی را از طریق محاسبه ضریب پیرسون میان مواد آزمون با عوامل هر ماده بدست آورد که همبستگی تناسبی میان داده های مذکور انجام داد. که به طور میانگین حدود 5/0 بود. جهت مطالعه ضریب اعتبار آزمون، گاتبزاهی و آوریل (1996)، طی دو مطالعه بر روی دانشجویان روانشناسی با استفاده از سیاهه خلاقیت هیجانی دریافتند که این ابزار همسانی درونی بالایی دارد. قدیری نژادیان (1381) با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران اعتبار این سازه را اندازه گیری کرد. همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل 0/52 بود). در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ در گروه دختران دانشجوی ورزشکار برابر با 0/68 و در گروه دختران دانشجوی غیرورزشکار برابر با 0/65 بود. در اين پژوهش نيز پايايي كل آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ 0/839 به دست آمد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خلاقيت هيجاني


دانلود پرسشنامه خلاقيت هيجاني


پرسشنامه خلاقيت هيجاني


سنجش خلاقیت


ارزیابی خلاقیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره روش تحقيق جغرافياي شهري

بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA دانگل يولی،

دیوان شاه نعمت اله ولی

تحقیق درباره انواع حافظه و کاربرد آنها

فيزيك فضا و اتمسفر

هستی و زمان

60 گام براي تقویت اعتماد به نفس

مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر حق بيمه